ข่าวประชาสัมพันธ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน ผู้ใช้งานระบบ Aging Health Data เนื่องจากพบปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่นำเข้าตั้งต้นในระบบ
จึงขอปิดช่องทางการนำเข้าข้อมูลด้วยสถานบริการชั่วคราว ทั้งนี้ หากต้องการส่งข้อมูลมานำเข้า
ให้ส่งมาที่ agingdms.moph@gmail.com ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้